Please Wait..

Your Cart (0)

Close ×

How to order

How to order just a moment from OkDam.com

  • हाम्रो साइटमा हामीहरुले बिक्रेता लाई फ्री मा सामान राख्न दिएकाछौ। 
  • ग्राहक लाई सामान चाहिएमा  बिक्रेताले समान सगै आफ्नो सम्पर्क नम्बर राख्नु भएको हुन्छ। 
  • ग्राहक लाइ के सामान आबश्यक हो सोहि सामानमा रहेको सिधै बिक्रेता लाई सम्पर्क गरेर सामान लिन सक्नु हुन्छ। 
  •  सेलर र ग्राहक को फोन मार्फत सिधा सम्पर्क हुने छ ।
  • समान को बारेमा  सामान सम्बन्धि थप जानकारी तथा खरिद पर्क्रिया सिधै समान राख्ने सेलर सगै कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। 
  • सेलरले राखेको सामानको बारेमा कम्पनी लाइ जानकारी नहुने हुदा सिधै सेलर सगै कुरा गर्नु पर्नेछ । 

 

Online B2B Marketplace

OkDam.com is Nepal's largest online B2B marketplace, direct connecting buyers with suppliers.

Free Products Listing

We are committed to Direct contact between seller and customer of new goods without commission

Easy to operate

Secure Shopping Simple and easy to use, anyone can buy and free sell the same!

Best Price Guarantee

Since the seller and the customer are in direct contact, the same can be found at a good price

Back to top